Darbdavių bei bendradarbių nuostatų į neįgalių asmenų įsidarbinimą

tyrimas

GERBIAMAS RESPONDENTE,

 

 

Jums pateikiamas klausimynas, kuriuo siekiama įvertinti darbdavių ir bendradarbių nuostatas į žmones su negalia. Jūsų nuoširdūs atsakymai į anketoje pateiktus klausimus padėtų prisidėti prie darbdaviams ir neįgaliesiems opių įsidarbinimo problemų sprendimo bei neįgaliųjų gyvenimo kokybės pagerinimo.

Apklausą rengia projekto “EQUAL Angelas” (http://www.angelas.lt) organizatoriai.

 

APKLAUSA yra ANONIMINĖ

 

 

Nei vardo, nei pavardės niekur nurodyti NEREIKIA.

NIEKAS nesužinos, kuris asmuo pildė klausimyną.

 

Visi rezultatai bus pateikti apibendrinti.

 

Jei neturite galimybių pildyti anketą patys, prašome perduoti savo kolegai.
 

1.Jūs esate:

Darbdavys

Darbuotojas


2.Jūs esate:

Vyras

Moteris


3.Jūsų amžius:

Iki 28 m.

29 - 35

36 - 43

44 - 51

Virš 51 m.


4.Jei esate darbdavys, tai kiek laiko dirbate įmonėje (organizacijoje)?

Iki 3 metų

Nuo 3 iki 5

Nuo 6 iki 10

Nuo 11 iki 20

Daugiau nei 20


5.Nurodykite verslo ar pramonės sektorių, kuriame dirbate (įrašykite) rūšį:

Valstybinis

Privatus

Nevyriausybinis

Socialinės įmonės


6.Jūsų išsilavinimas:

Vidurinis (baigta vidurinė ir/arba profesinė mokykla)

Aukštesnysis (baigtas technikumas), neuniversitetinis aukštasis (baigta kolegija)

Universitetinis aukštasis (baigtos bakalauro studijos, seno pavyzdžio tarybinių laikų diplomas, pvz.: inžinieriaus ir pan.)

Aukštosios studijos (baigta magistrantūra; baigta rezidentūra, doktorantūra)


7.Jeigu Jūs esate darbdavys, nurodykite kokio lygio vadovu esate Jūsų įmonėje (organizacijoje):

Aukščiausio lygio

Vidutinio lygio


8.Nurodykite Jūsų įmonės (organizacijos) veiklos sritį:

Gamyba

Prekyba

Paslaugos

Statyba

Valstybinė tarnyba

Teisėtvarka

Švietimas

Socialinė apsauga ir sveikata

Kita (įrašykite):


9.Nurodykite Jūsų įmonės (organizacijos) juridinį statusą:

Akcinė bendrovė (AB)

Uždara akcinė bendrovė (UAB)

Individuali įmonė (IĮ)

Valstybės įmonė

Savivaldybės įmonė

Žemės ūkio bendrovė (ŽŪB)

Tikroji ūkinė bendrija (TŪB)

Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB)

Kooperatyvas (KOOP)

Kita (įrašykite)


10.Apibūdinkite Jūsų įmonę (organizaciją) pagal lokalizaciją:

Vietinė

Tarptautinė


11.Nurodykite kur Jūsų įmonė (organizacija) pagal geografinę vietą yra:

Mieste

Gyvenvietėje

Kaime


12.Apibūdinkite Jūsų įmonę (organizaciją) pagal naudojamų technologijų lygį:

Labai aukšto lygio (labai didelio sudėtingumo technologijų darbai

Vidutinio ir aukšto lygio (vidutinio ir didelio sudėtingumo technologijų darbai)

Žemo lygio (paprastų, nesudėtingų technologijų darbai)


13.Apibūdinkite Jūsų įmonę (organizaciją) pagal verslo dydį ir darbuotojų skaičių:

Stambi daugiau nei 250 darbuotojų

Didelė nuo 50 iki 250 darbuotojų

Vidutinė nuo 10 iki 50 darbuotojų

Maža iki 10 darbuotojų


14.Įvardinkite priežastis, kodėl Jūsų organizacijoje nedirba neįgalieji asmenys. (Surašykite minimaliai 3 priežastis, kurios pirmos ateis i galvą ):
1.
2.
3.
4.
5.

15.Ar esate susipažinęs su įstatymuose numatytomis ir vyriausybės teikiamomis lengvatomis bei nauda įdarbinant neįgalųjį:

Taip

Ne

Iš dalies


16.Ar žinote, kur galima rasti naudingos informacijos apie neįgaliųjų įdarbinimą:

Taip

Ne

Nesidomėjau


ĮVERTINKITE TEIGINIUS, SUSIJUSIUS SU NEĮGALAUS ASMENS ĮDARBINIMU
17.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Darbdaviai, ieškodami darbuotojų, nesusimąsto apie neįgaliuosius, nes yra pakankama "darbo jėgos" pasiūlaDarbdaviai dažnai ieško darbuotojų neįgaliųjų tarpe, nes trūksta "darbo jėgos"

18.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
"Sveikieji" lojalesni įmonei nei neįgalieji darbuotojaiNeįgalieji lojalesni įmonei nei "sveikieji" darbuotojai

19.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Neįgaliųjų darbo našumas mažesnis nei kitų darbuotojų"Sveikųjų" darbo našumas didesnis nei neįgaliojo

20.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Neįgalūs darbuotojai dažniausiai būna pasyvūsNeįgalūs darbuotojai dažnai yra iniciatyvūs

21.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Neįgalus darbuotojas nesuinteresuotas savo darbo rezultataisNeįgalus darbuotojas suinteresuotas savo darbo rezultatais

22.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Nepakankama neįgaliųjų atliekamo darbo kokybėŽmonės su negalia dirba kokybiškai

23.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Neįgaliųjų atsakingumas ir pareigingumas yra labai žemasNeįgaliųjų atsakingumas ir pareigingumas yra aukštas

24.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Nepasirengęs dideliam darbo tempuiGali prisiderinti prie darbo tempo

25.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Neįgalusis gali būti jautrus, neadekvačiai reaguojantis į situacijąNeįgalusis yra linksmas neišsiskiria iš kitų darbuotojų tarpo

JŪSŲ NUOMONĖ APIE NEĮGALAUS ASMENS GALIMYBES DIRBTI, PAGAL ŠIUOS KRITERIJUS:
BENDRADARBIŲ SANTYKIAI SU NEĮGALIU DARBUOTOJU
26.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Bendradarbių santykiai gali būti pagrįsti išankstinėmis neigiamomis nuostatomisNesiskiria nuo kitų darbuotojų

NEĮGALAUS ASMENS SANTYKIAI SU DARBDAVIU
27.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Manau, kad silpni (prasti), uždari, reikalingas santykių derinimasManau, kad gali būti stiprūs (geri), atviri Papildomas santykių derinimas nereikalingas

TARPININKO PAGALBOS POREIKIS ĮDARBINANT NEĮGALŲ ASMENĮ
28.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Reikalinga Tarpininkų (karjeros specialistų) gerai pažystančių žmogų su negalia pagalba, kad pasiūlytų tinkamą asmenį į laisvą darbo vietą.Tarpininkų (karjeros specialistų) pagalba nereikalinga, nes patys galime pasirinkti žmogų.

NEĮGALIOJO ATLEIDIMAS IŠ DARBO
29.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Nenoriu priimti neįgaliojo dėl to, kad bus sunku atleisti, jei netiks reikiamai darbo vietaiAtleisti galima tokiomis pat sąlygomis, kaip ir visus kitus darbuotojus

LANKSTAUS DARBO GRAFIKO TAIKYMAS
30.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Labai mažos galimybės taikyti lankstų darbo grafiką (pavyzdžiui, priimti žmogų su negalia pusei etato ar dirbti ne kiekvieną dieną)Lankstaus darbo grafiko pritaikymas (pavyzdžiui, kad neįgalusis galėtų dirbti pusę etato ar ne kiekvieną dieną)

BENDRADARBIŲ MORALINIS NEĮGALAUS ŽMOGAUS PALAIKYMAS IR TEIGIAMAS POVEIKIS
31.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Manau, kad bendradarbiai neturi kištisManau, kad bendradarbiai turi būti teigiamai nusiteikę, įtakoti ir palaikyti neįgalųjį

NEĮGALAUS ASMENS DARBO ATLYGIS
32.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Neįgalaus asmens atlygis turi būti pagal faktiškai atliktą darbą ar išdirbtą laiką. Neturi būti mokami papildomi priedai jei jis dėl negalios dirba mažiau efektyviai.Neįgalaus asmens atlygis turi būti lygus kaip ir tose pačiose pareigose ir tokiu pačiu krūviu dirbančio „sveiko“darbuotojo, nors neįgaliojo darbo efektyvumas mažesnis.

DARBO LAIKAS IR DARBO ATLYGIS
33.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Subsidijos gavimas neįgaliojo atlyginimui yra biurokratinė procedūra užimanti daug laiko.Subsidijos gavimas neįgaliojo atlyginimui yra greita ir paprsta procedūra.

NEĮGALIŲJŲ, TURINČIŲ MAŽIAU KAIP 25 PROCENTŲ DARBINGUMO LYGĮ ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖ
34.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Manau, kad jie neturi galimybių įsidarbinti, nes jų darbas neneš naudos lyginant su kitais darbuotojaisManau, kad turime suteikti žmogui galimybę dirbti, pritaikius jiems aplinką ir atsiskaitant už faktiškai atliktą darbą.

GALIMOS NENUMATYTOS APLINKYBĖS (PAPILDOMI SVEIKATOS TIKRINIMAI, PAŽYMOS, DARBO VIETOS IR LAIKO PRITAIKYMAS, BENDRADARBIŲ PARENGIMAS, NUTEIKIMAS IR KT.)
35.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Nepatrauklu įdarbinti neįgalų žmogų dėl galimų papildomų, nenumatytų nesusipratimų ar sunkumųNežinai kas gali nutikti ateityje pačiam, todėl reikia jausti socialinę atsakomybę ir stengtis įdarbint neįgalų asmenį

ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT
36.Tikrai taipTaipNezinauTaipTikrai taip.
Net gavus subsidijas nepatrauklu įdarbinti neįgalų žmogų dėl galimų papildomų, nenumatytų nesusipratimų ar sunkumųGavus subsidiją darbo vietai įrengti ar atlyginimo subsidiją apsimoka įdarbinti neįgalų asmenį

37.AR MOKĖTUMĖTE PAPILDOMĄ PRIEDĄ PRIE ATLYGINIMO NEĮGALIĄJAM, JEI ĮMONĖ GAUTŲ VALSTYBINĘ SUBSIDIJĄ DARBO UŽMOKESČIUI UŽ DIRBANTĮJĮ NEĮGALŲJĮ, O JO DARBO EFEKTYVUMAS BŪTŲ LYGUS SU KITAIS DARBUOTOJAIS (T.Y. ĮMONEI ATPIGTŲ DARBO VIETA, LYGINANT SU KITAIS DARBUOTOJAIS)?

Taip

Ne

Nežinau

Kita


Jei norite gauti informaciją apie valstybės paramą įdarbinus neįgalų asmenį, įveskitę elektroninį paštą:
Saugos kodas:
Įveskite kodą: